حرفه وفن
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
  ارتباط درس حرفه و فن با ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان   ارتباط درس حرفه و فن با ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان چکیده: این درس هدفش آن است که دانش آموز جدا از سایر دروس با درسی برخورد کند که در آن بیشتر به عمل بپردازد . ما در حقیقت می خواهیم تفکر با انگشتان را به دانش آموز یاد دهیم تا دانش آموز با کارکردن خود و لمس کار بتواند به علائقی که در خود دارد، دست یابد . این درس از قالب تئوری جدا شده، تئوری که دارد ولی کمتر است، و در عمل بیشتر متجلی می شود. در حقیقت نظریه ی حاکم بر درس حرفه و فن گرایش دادن دانش آموز به عمل حرفه و فن است. شیوه تالیف برنامه درسی می تواند از یکسو قدرت تفکر را در یادگیرنده بارور سازد و از سوی دیگر او را به خمودگی فکر و انباشتن حافظه عادت دهد . بر این اساس است که دو نوع شیوه تالیف و تدوین در محتوای کتاب درسی و برنامه های آن خواهیم داشت , شیوه ارائه فعال و شیوه ارائه غیر فعال . شیوه فعال ارائه محتوا به اهمیت ساخت در آموزش موضوعات درسی توجه خاص دارد و این ساخت را زمانی قابل دستیابی می داند که فرد در جریان یادگیری فعالانه مشارکت داشته باشد .ولی شیوه غیر فعال عکس این حالت است. با توجه به موضوعاتی که بیان شد بهتر دیدم در رابطه با درس حرفه و فن و رابطه آن با یادگیری مطالبی را ذکر کنم . مقدمه : در واقع برای تبیین جایگاه هر درسی باید به برنامه درسی کشور مراجعه شود. چون وقتی درسی در مجموعه ی برنامه ی درسی کشور قرار می گیرد ، خود به خود جایگاهش مشخص می شود . در سالهای 45و 46 که ساختار نظام آموزشی کشور دگرگون شد، دوره ی راهنمایی تحصیلی نیز تأسیس شد که در ضمن آن ، با اهداف خاصی ، درس آموزش حرفه و فن در مجموعه ی درس ها قرار گرفت. این درس اهداف والا و مهمی را دنبال میکرده و هنوز هم می کند، اما متاسفانه به دلایل مختلف در طول سال ها تغییراتی در آن اتفاق افتاده که بیشتر ناشی از شرایط اجرا بوده است، ولی به هر حال این تغییرات موجب شده که راجع به جایگاه اصلی این درس در اجرا، تردید هایی به وجود آید.در حالی که این درس با سایر دروس هیچ تفاوتی ندارد و تنها درس کاربردی و علمی دوره ی راهنمایی است که شدیداً مورد نیاز دانش آموزان یازده تا چهارده ساله است . درس حرفه و فن دو هدف اساسی را دنبال می کند: هدف اول آشنایی و کسب اطلاع راجع به رشته های تحصیلی و مشاغل است و هدف دوم کسب مهارت عملی و فنی از طریق به دست گرفتن ابزار و وسایل و انجام کاری یا ساختن چیزی و ... نهایتاً می توان گفت این درس اهمیتی کمتر از سایر دروس ندارد . این درس در رشته های نظری ادامه ندارد و در ابتدایی هم به شکل تلفیق وجود دارد . در هر صورت ، درسی است با اهداف مشخص ، در کنار سایر دروس و با ارزش یکسان. ضرورت تحقیق: عالمی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند گفت زنبور بی عسل. بر همه دانش آموزان روشن است که علوم و فنون بر دو اصل تئوری و عملی استوار است ونقصان در هر کدام از آنها باعث ویرانی بنای علم می شود. تا زمانی که پروژه های عملی که مکمل دروس تدریس شده می باشند در سطح مدارس اجرا نشوند بطور قطع باعث ایجاد اختلال در یادگیری و عدم درک کامل از مباحث درسی میشوند. با توجه به این مهم ضرورت تحقیق در رابطه با دروس عملی مانند حرفه و فن بیش از پیش آشکار می گردد. کاربرد درس حرفه و فن در یادگیری دانش آموز: اگر از یک معلم حرفه و فن در خصوص محتوا و هدف های این درس و تفاوت آن با سایر درسها در روش تدریس و ارزشیابی سوال کنید ، خواهید دید که به خوبی راجع به آن توضیح می دهد و مثالهای جالب و زیبایی از کارهای انجام داده و یا تجربیاتی که اندوخته است ، ارائه می دهد . اما نکته قابل تأمل ، نقص و کاستی هایی است که در مثال ها و نمونه فعالیتها دیده می شود که عمدتاً نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. از جمله ، ساماندهی فعالیت یادگیری که از یک روش علمی دقیق پیروی نمی کند و یا سنجش که ظاهراً عملکردی است ، ولی با شیوه تدریس هم خوانی ندارد . از طریق دیگر غالباً هدف فعالیتهای تدریس و ارزشیابی مبهم است و به جای تأکید بر هدف اصلی ، بیش تر به هدفهای جنبی پرداخته می شود . مطالعه و بررسی این گونه موارد و نمونه های عینی ، اشکالات و ابهامات اشاره شده را کاهش می دهد و به معلمان حرفه و فن کمک می کند در استفاده از شیوه های تدریس و ارزشیابی ، دقیق تر عمل کنند. ضرورت انجام كارهاي عملي درس حرفه و فن لازم به ذكر است درس حرفه و فن يك درس عملي و كتبي است به همين خاطر براي ارزشيابي دانش آموز طيبعتاً مشكلاتي به وجود مي آيد براي موارد نظري و كتبي صرفا با برگزاري يك امتحان روي ورقه مسئله حل است ولي در موارد عملي اينگونه نيست دانش آموزي كه ذوق فعاليتهاي عملي دارد انتظار دارد كه از او امتحاني با توجه به اندوخته و اطلاعات عملي وي به عمل آيدو اگر اينگونه نشود يعني اينكه دبير بدون آزمون عملي نمره ي عملي براي دانش آموز قرار دهد مورد رضايت دانش آموز نيست اگر چه آن نمره بالا باشد حال اگر اين روند ادامه يابد قطعا دانش آموزان براي اين درس ارزش خاصي قائل نمي شوند كه منجر به بي علاقگي دانش آموزان شده و استعدادهاي آنان در اين زمينه شكوفا نمي شود ودر نتيجه اهداف تعليم و تربيت در اين بخش معطل شده و از طرفي هر دبيري كه مهارت لازم براي اين در س را ندارد متقاضي تدريس حرفه و فن مي شود . مسلم است كه تدريس حرفه وفن به صورت نظري و انتزاعي بدون كارهاي عملي كار خيلي سختي نيست و از عهده دبير هر رشته اي بر مي آيد ولي نتيجه مطلوب را ندارد. البته تعدادي از همكاران عزيز نبودن كارگاه و ابزارها را دليل انجام ندادن كارهاي عملي عنوان مي كنند . كه من اين دليل را وارد نمي دانم چرا كه آموزش هنر معلم است و به هر ترتيبي بايد آن را در حد توان خود انجام دهد يك معلم نبايد بگويد امكانات نيست . اگر امكانات بود انجام دهد اگر نبود نبايد منتظر امكانات باشيم دقت كنيم كه بايد امكانات را به وجود آوريم حال من نمي دانم چگونه چرا كه هر معلمي با استفاده از انواع توانا يي هاي خود اين امر را مي تواند انجام دهد. یادگیری مشارکتی و سنجش عملکرد و ارتباط آن با آموزش حرفه و فن: در کلاس های درس ، یکی از سه نوع محیط یادگیری رقابتی ، فردی و یا هم یاری ، توسط معلم به وجود میآید. هر کدام از این محیط ها نگرش خاصی نسبت به داشن آموزان و معلم ایجاد می کند و انتظارات خاصی درباره چگونگی یادگیری به وجود می آورد . در محیط رقابیتی دانش آموزان از خود می پرسند چه کسی را باید از میدان به در کنیم و چه کسی شاگرد اول خواهد شد .در محیط یادگیری انفرادی دانش آموز با خودش رقابت می کند و از داشن آموزان دیگر توقع کمک و حمایت ندارد .در محیط هم یاری داشن آموزان به جای این که معلم را مرجع اصلی بدانند به هم کلاسی های خود به عنوان مراجع مهم و با ارزش می نگرند. در محیط مشارکتی برای نجات همه تلاش می کنند ،وابستگی دانش آموزان به یکدیگر مثبت است ، فعالیت ها طوری سازمان دهی می شوند که دانش آموزان همه به هم وابسته اند و هیچ یک از اعضای گروه نمی تواند موفق شود مگر این که تمامی اعضا موفق شوند.. برنامه درسی آموزش حرفه و فن با توجه به هدف ها و محتوا ، شیوه سازماندهی آن بر اساس رویکرد فرایند محور با تاکید بر حل مسئله طراحی و برنامه ریزی شده است . از بین الگوهای تدریس ، الگوی ادگیری مشارکتی ، الگوی مناسبی برای تحقق هدف های این برنامه درسی و همچنین رشد و توسعه علاقه به یادگیری چگونه دانستن، چگونه انجام دادن ، چگونه بودن و زندگی با دیگران است. یادگیری مشارکتی روش های متفاوتی دارد که بیش ترین تاکید آن ها بر تعاملات اجتماعی بین دانش آموزان در قالب گرو های همیاری است و چگونه آموزی به جای مطلب آموزی ، واجد ارزش و اهمیت می شود . همچنین ترغیب داشن آموزان به فعالیت در گروه های کوچک به منظور کمک به یکدیگر در یادگیری مطالب، فصل مشترک تمامی روش هاست. روش های پنج گانه یادگیری مشارکتی: 1- طرح کارایی گروه 2- طرح تدوین اعضای گروه 3- طرح قضاوت عملکرد 4- طرح روش سازی طرز تلقی 5- طرح پژوهشی مشارکتی دو طرح اول در آموزش حرفه و فن از جمله رو شهای عمومی یادگیری مشارکتی هستند که می توان از آنها در تدریس اکثر موضوع های درسی در پایه های گوناگون استفاده کرد . از این دو روش می توان به صورت مجزا یا با هم برای فراگیری حقایق، اطلاعات ، اصول و قوانین استفاده کرد. و از روش روشن سازی طرز تلقی ، برای کشف این که آیا طرز تلقی داشن آموزان بر یک پایه محکم از حقایق ، اطلاعات و منطق استوار است یا نه، استفاده می شود. این طرح نیز کمک می کند که هر فرد عقاید متنوعی را بشنود و نکات مشابه و متفاوت با طرز تلقی های دیگران و دلایل آن ها را تشخیص دهد. و بالاخره طرح قضاوت عملکرد برای فراگیری مهارتهای عملی مانند: کارکردن با دستگاه ، نوشتن گزارش، ساخت وسیله، پخت غذا و شیرینی،طرح مفیدی است . نکته مهم در طرح قضاوت عملکرد این است که دانش آموزان خود معیار یک عملکرد را به روشنی تدوین می کنند ، بفهمند و به کار ببرند. استفاده از روش هاي كاربردي در آموزش هاي فني و حرفه اي و تخصصي روش هاي آموزشي, بخشي از تكنولوژي آموزشي را تشكيل مي دهد و از آنها مي توان به عنوان ابزار تسهيل كننده براي يادگيري و تغيير در نگرش ها, بينش ها و ارزش هاي از پيش تعيين شده استفاده بهينه كرد. روش هاي آموزشي در تعامل عوامل موثر در امر آموزش, زماني مي تواند موثر باشد كه اجزاي آن يعني ياد دهندگان, يادگيران, موضوع يادگيري, زمان و مكان يادگيري و منابع مالي, فيزيكي و انساني براي يادگيري در ارتباط متقابل باشند. روش هاي آموزشي در جدول ها و نمودارها نشان داده شده اند؛ هر يك از آنها مي تواند در ايجاد توانايي ها و مهارتهاي شغلي مديران و كاركنان مفيد و سازنده باشد. نقش مربي, مدرس, و استاد در بهره گيري از اين روش ها در برنامه هاي آموزشي به منظور مشاركت, همفكري, برخورد انديشه و تفكر مديران و كاركنان موجب مي شود انگيزه فراگيري و مشاركت براي بحث در فراگيري به وجود آيد. استفاده از روش هاي آموزشي در برنامه هاي آموزشي حرفه اي و تخصصي از طريق مربيان, مدرسان, و استادان در راستاي تحقق هدف هاي آموزشي و ايجاد مهارتهاي ادراكي رفتاري و فني مي تواند رشد و پرورش ذهني, فكري, عاطفي و روحي مناسب را در فراگيران تغيير دهد و در آنها تحول ايجاد كند. یک روش تدریس جالب : پیشنهاد می شود: هم ردیف فعالیتهای "تحقیق کنید – بحث کنید – فکر کنید و یا بیشتر بدانید " فعالیتی تحت عنوان " تصویر را تفسیر کنید " همراه با تصاویر قابل تفسیر در راستای موضوع درس طراحی و در متن دروس حرفه وفن قرار دهید تا امکان ارتقاء سواد تصویری به مرور زمان برای فراگیران فراهم گردد ، برتری این فعالیت علاوه بر امکان یادگیری عمیق همراه با تجزیه و تحلیل مطالب ، موجبات تعمیم مطالب فرا گرفته به مطالب یاد نگرفته خواهد گردید و راهبردی مناسب برای رسیدن دانش آموز به مرحله ی خودآموزی را فراهم می آورد که از راهکارهای مهم در راه یادگیری است . تصاویر قابل تفسیر در راستای موضوع درس در کتب حرفه و فن اگرچه انگشت شمارند اما می توانند منشاء یاد گیری مضاعف در کلاس شوند به شرط آن که : اولا از طرف همکاران محترم مورد توجه قرار گیرند . ثانیا با استفاده از سواد تصویری به خوبی تفسیر شوند . ثالثا در فرایند تفسیر ، گروه فراگیران از طریق طرح پرسش های مستمر توسط دبیر محترم در ارتباط با آن تصاویر مورد پرسش واقع شده و این امکان در کلاس فراهم شود که سایر گروه های دانش آموزان نظرات دیگر گروه ها را بشنوند و آن شنیده ها را با نظرات گروه خود پردازش نموده و به نتیجه ی نهایی مقبول تری برسند ، آن نتیجه ی نهایی مقبول تحت عنوان " فکر بکر" مورد عنایت کلاس قرار گرفته و در بخش ویژه ای از دفاتر حرفه و فن یادداشت شود و گروه ارائه دهنده ی فکر بکر به نحوی مورد تشویق دبیر محترم قرار گیرند برای نمونه از کتاب حرفه و فن سال اول تصویر صفحه ی یک با موضوع "فرایند تولید یک محصولی پلاستیکی مثل کلاه ایمنی " با رویکرد تصویر خوانی قابل تفسیر ارائه شده که تجزیه ی و تحلیل آن می تواند با روش فوق ضمن درگیر کردن افکار فراگیران ، موجبات تعمیم آن به فرایند سایر کاخانه هایی که به نوعی محصولات ِ دیگر ِ پلاستیکی تولید می کنند بشوند (یادگیری مضاعف) اکنون فرایند تدریس این صفحه ( صفحه ی یک کتاب حرفه و فن اول ) با روش فعال به صورت اجمال : دبیر: بچه ها فکر کنید چه تفاوتهایی بین فن آوری و فناوری وجود دارد؟ (فکر کردن فعالیتی انفرادی است ، در غیر این صورت فکر قفل می شود ) دانش آموزان با نظم و به صورت انفرادی ایده های خود را ارائه می دهند – جمع بندی – تکمیل – پردازش و ارائه ی ایده ی مقبول تحت عنوان فکر بکر با راهنمایی دبیر و تلاش فکری فراگیران مشخص و در دفتر دانش آموزان مانند مثال زیر ثبت می شود . فکر بکر: منظور از فن آوری واردات ابزار و وسایلی است که کشور های دیگر ساخته و ما فقط مصرف کننده آن هستیم ، اما مفهوم فناوری آن است که ما خود بر اساس نیاز ابزار و وسایل خود را طراحی و طی فرایندی تولید کنیم (فناوری مانند جنگاوری نتیجه ی یک تلاش از جانب خود است) پیشنهادها و راهکارهایی در رابطه با آموزش حرفه و فن به منظور یادگیری بیشتر: 1- تبديل كلاس درس به كارگاه با تغيير آرايش ميزها 2- استفاده از حياط مدرسه به عنوان كارگاه براي كار عملي هاي پر سر وصدا 3- آوردن ابزار توسط دانش آموزان و همكاران به صورت امانت 4- گروه بندي دانش آموزان و تشويق آنان به خريد ابزاركارگاهي به صورت شخصي 5- استفاده از كارگاه مدارس هم جوار در صورت امكان 6- ترتيب دادن بازديد دانش آموزان از كارگا ههاي واقعي (كمك از والدين) 7- فيلم برداري و عكسبرداري واستفاده از انواع رسانه ها براي نمايش يك كار عملي و سپس پخش براي دانش آموزان 8- تهيه فيلم هاي آموزشي (شامل تدريس ساير دبيران و كارهاي فني و....) 9- انجام برخي از كارهاي عملي در منزل به صورت فردي يا گروهي و نوشتن گزارش توسط دانش آموران 10- دعوت صاحبان مشاغل به كلاس و شرح براي دانش آموزان ، البته اگر از والدين بچه ها باشند بهتر است نتیجه : به هر حال درس حرفه و فن ، درسی است که بر اساس اهمیت بخشیدن به کار ، تلاش ، تولید ، ابتکار ، ابداع، اختراع و به طور کلی ورزیده شدن دست ها ، که مادر ابزارها و مایه اصلی کارو تولید است ، در برنامه ها قرار گرفته است و به نظر ما می تواند از معدود درس هایی باشد که اگرو اگر جدّی با آن برخورد شود، دریچه خلاقیت و یادگیری را بسیار بیش از درس های دیگری که عموماً نظری و ذهنی هستند ، به روی بچه ها بگشاید . منابع: رشد آموزش راهنمایی تحصیلی ، دوره دهم ، شماره 3، بهار 1384 رشد تکنولوژی آموزشی 1،دوره بسیت و سوم، مهر1386 رشد تکنولوژی آموزشی،دوره بیست و دوم، دی ماه1385 سنجش حرفه وفن ،مجید کوثری، بهمن کوثری (ویراستار)، اندیشه کامیاب ،1386 ارتباط درس حرفه و فن با ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان ارتباط درس حرفه و فن با ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان چکیده: این درس هدفش آن است که دانش آموز جدا از سایر دروس با درسی برخورد کند که در آن بیشتر به عمل بپردازد . ما در حقیقت می خواهیم تفکر با انگشتان را به دانش آموز یاد دهیم تا دانش آموز با کارکردن خود و لمس کار بتواند به علائقی که در خود دارد، دست یابد . این درس از قالب تئوری جدا شده، تئوری که دارد ولی کمتر است، و در عمل بیشتر متجلی می شود. در حقیقت نظریه ی حاکم بر درس حرفه و فن گرایش دادن دانش آموز به عمل حرفه و فن است. شیوه تالیف برنامه درسی می تواند از یکسو قدرت تفکر را در یادگیرنده بارور سازد و از سوی دیگر او را به خمودگی فکر و انباشتن حافظه عادت دهد . بر این اساس است که دو نوع شیوه تالیف و تدوین در محتوای کتاب درسی و برنامه های آن خواهیم داشت , شیوه ارائه فعال و شیوه ارائه غیر فعال . شیوه فعال ارائه محتوا به اهمیت ساخت در آموزش موضوعات درسی توجه خاص دارد و این ساخت را زمانی قابل دستیابی می داند که فرد در جریان یادگیری فعالانه مشارکت داشته باشد .ولی شیوه غیر فعال عکس این حالت است. با توجه به موضوعاتی که بیان شد بهتر دیدم در رابطه با درس حرفه و فن و رابطه آن با یادگیری مطالبی را ذکر کنم . مقدمه : در واقع برای تبیین جایگاه هر درسی باید به برنامه درسی کشور مراجعه شود. چون وقتی درسی در مجموعه ی برنامه ی درسی کشور قرار می گیرد ، خود به خود جایگاهش مشخص می شود . در سالهای 45و 46 که ساختار نظام آموزشی کشور دگرگون شد، دوره ی راهنمایی تحصیلی نیز تأسیس شد که در ضمن آن ، با اهداف خاصی ، درس آموزش حرفه و فن در مجموعه ی درس ها قرار گرفت. این درس اهداف والا و مهمی را دنبال میکرده و هنوز هم می کند، اما متاسفانه به دلایل مختلف در طول سال ها تغییراتی در آن اتفاق افتاده که بیشتر ناشی از شرایط اجرا بوده است، ولی به هر حال این تغییرات موجب شده که راجع به جایگاه اصلی این درس در اجرا، تردید هایی به وجود آید.در حالی که این درس با سایر دروس هیچ تفاوتی ندارد و تنها درس کاربردی و علمی دوره ی راهنمایی است که شدیداً مورد نیاز دانش آموزان یازده تا چهارده ساله است . درس حرفه و فن دو هدف اساسی را دنبال می کند: هدف اول آشنایی و کسب اطلاع راجع به رشته های تحصیلی و مشاغل است و هدف دوم کسب مهارت عملی و فنی از طریق به دست گرفتن ابزار و وسایل و انجام کاری یا ساختن چیزی و ... نهایتاً می توان گفت این درس اهمیتی کمتر از سایر دروس ندارد . این درس در رشته های نظری ادامه ندارد و در ابتدایی هم به شکل تلفیق وجود دارد . در هر صورت ، درسی است با اهداف مشخص ، در کنار سایر دروس و با ارزش یکسان. ضرورت تحقیق: عالمی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند گفت زنبور بی عسل. بر همه دانش آموزان روشن است که علوم و فنون بر دو اصل تئوری و عملی استوار است ونقصان در هر کدام از آنها باعث ویرانی بنای علم می شود. تا زمانی که پروژه های عملی که مکمل دروس تدریس شده می باشند در سطح مدارس اجرا نشوند بطور قطع باعث ایجاد اختلال در یادگیری و عدم درک کامل از مباحث درسی میشوند. با توجه به این مهم ضرورت تحقیق در رابطه با دروس عملی مانند حرفه و فن بیش از پیش آشکار می گردد. کاربرد درس حرفه و فن در یادگیری دانش آموز: اگر از یک معلم حرفه و فن در خصوص محتوا و هدف های این درس و تفاوت آن با سایر درسها در روش تدریس و ارزشیابی سوال کنید ، خواهید دید که به خوبی راجع به آن توضیح می دهد و مثالهای جالب و زیبایی از کارهای انجام داده و یا تجربیاتی که اندوخته است ، ارائه می دهد . اما نکته قابل تأمل ، نقص و کاستی هایی است که در مثال ها و نمونه فعالیتها دیده می شود که عمدتاً نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. از جمله ، ساماندهی فعالیت یادگیری که از یک روش علمی دقیق پیروی نمی کند و یا سنجش که ظاهراً عملکردی است ، ولی با شیوه تدریس هم خوانی ندارد . از طریق دیگر غالباً هدف فعالیتهای تدریس و ارزشیابی مبهم است و به جای تأکید بر هدف اصلی ، بیش تر به هدفهای جنبی پرداخته می شود . مطالعه و بررسی این گونه موارد و نمونه های عینی ، اشکالات و ابهامات اشاره شده را کاهش می دهد و به معلمان حرفه و فن کمک می کند در استفاده از شیوه های تدریس و ارزشیابی ، دقیق تر عمل کنند. ضرورت انجام كارهاي عملي درس حرفه و فن لازم به ذكر است درس حرفه و فن يك درس عملي و كتبي است به همين خاطر براي ارزشيابي دانش آموز طيبعتاً مشكلاتي به وجود مي آيد براي موارد نظري و كتبي صرفا با برگزاري يك امتحان روي ورقه مسئله حل است ولي در موارد عملي اينگونه نيست دانش آموزي كه ذوق فعاليتهاي عملي دارد انتظار دارد كه از او امتحاني با توجه به اندوخته و اطلاعات عملي وي به عمل آيدو اگر اينگونه نشود يعني اينكه دبير بدون آزمون عملي نمره ي عملي براي دانش آموز قرار دهد مورد رضايت دانش آموز نيست اگر چه آن نمره بالا باشد حال اگر اين روند ادامه يابد قطعا دانش آموزان براي اين درس ارزش خاصي قائل نمي شوند كه منجر به بي علاقگي دانش آموزان شده و استعدادهاي آنان در اين زمينه شكوفا نمي شود ودر نتيجه اهداف تعليم و تربيت در اين بخش معطل شده و از طرفي هر دبيري كه مهارت لازم براي اين در س را ندارد متقاضي تدريس حرفه و فن مي شود . مسلم است كه تدريس حرفه وفن به صورت نظري و انتزاعي بدون كارهاي عملي كار خيلي سختي نيست و از عهده دبير هر رشته اي بر مي آيد ولي نتيجه مطلوب را ندارد. البته تعدادي از همكاران عزيز نبودن كارگاه و ابزارها را دليل انجام ندادن كارهاي عملي عنوان مي كنند . كه من اين دليل را وارد نمي دانم چرا كه آموزش هنر معلم است و به هر ترتيبي بايد آن را در حد توان خود انجام دهد يك معلم نبايد بگويد امكانات نيست . اگر امكانات بود انجام دهد اگر نبود نبايد منتظر امكانات باشيم دقت كنيم كه بايد امكانات را به وجود آوريم حال من نمي دانم چگونه چرا كه هر معلمي با استفاده از انواع توانا يي هاي خود اين امر را مي تواند انجام دهد. یادگیری مشارکتی و سنجش عملکرد و ارتباط آن با آموزش حرفه و فن: در کلاس های درس ، یکی از سه نوع محیط یادگیری رقابتی ، فردی و یا هم یاری ، توسط معلم به وجود میآید. هر کدام از این محیط ها نگرش خاصی نسبت به داشن آموزان و معلم ایجاد می کند و انتظارات خاصی درباره چگونگی یادگیری به وجود می آورد . در محیط رقابیتی دانش آموزان از خود می پرسند چه کسی را باید از میدان به در کنیم و چه کسی شاگرد اول خواهد شد .در محیط یادگیری انفرادی دانش آموز با خودش رقابت می کند و از داشن آموزان دیگر توقع کمک و حمایت ندارد .در محیط هم یاری داشن آموزان به جای این که معلم را مرجع اصلی بدانند به هم کلاسی های خود به عنوان مراجع مهم و با ارزش می نگرند. در محیط مشارکتی برای نجات همه تلاش می کنند ،وابستگی دانش آموزان به یکدیگر مثبت است ، فعالیت ها طوری سازمان دهی می شوند که دانش آموزان همه به هم وابسته اند و هیچ یک از اعضای گروه نمی تواند موفق شود مگر این که تمامی اعضا موفق شوند.. برنامه درسی آموزش حرفه و فن با توجه به هدف ها و محتوا ، شیوه سازماندهی آن بر اساس رویکرد فرایند محور با تاکید بر حل مسئله طراحی و برنامه ریزی شده است . از بین الگوهای تدریس ، الگوی ادگیری مشارکتی ، الگوی مناسبی برای تحقق هدف های این برنامه درسی و همچنین رشد و توسعه علاقه به یادگیری چگونه دانستن، چگونه انجام دادن ، چگونه بودن و زندگی با دیگران است. یادگیری مشارکتی روش های متفاوتی دارد که بیش ترین تاکید آن ها بر تعاملات اجتماعی بین دانش آموزان در قالب گرو های همیاری است و چگونه آموزی به جای مطلب آموزی ، واجد ارزش و اهمیت می شود . همچنین ترغیب داشن آموزان به فعالیت در گروه های کوچک به منظور کمک به یکدیگر در یادگیری مطالب، فصل مشترک تمامی روش هاست. روش های پنج گانه یادگیری مشارکتی: 1- طرح کارایی گروه 2- طرح تدوین اعضای گروه 3- طرح قضاوت عملکرد 4- طرح روش سازی طرز تلقی 5- طرح پژوهشی مشارکتی دو طرح اول در آموزش حرفه و فن از جمله رو شهای عمومی یادگیری مشارکتی هستند که می توان از آنها در تدریس اکثر موضوع های درسی در پایه های گوناگون استفاده کرد . از این دو روش می توان به صورت مجزا یا با هم برای فراگیری حقایق، اطلاعات ، اصول و قوانین استفاده کرد. و از روش روشن سازی طرز تلقی ، برای کشف این که آیا طرز تلقی داشن آموزان بر یک پایه محکم از حقایق ، اطلاعات و منطق استوار است یا نه، استفاده می شود. این طرح نیز کمک می کند که هر فرد عقاید متنوعی را بشنود و نکات مشابه و متفاوت با طرز تلقی های دیگران و دلایل آن ها را تشخیص دهد. و بالاخره طرح قضاوت عملکرد برای فراگیری مهارتهای عملی مانند: کارکردن با دستگاه ، نوشتن گزارش، ساخت وسیله، پخت غذا و شیرینی،طرح مفیدی است . نکته مهم در طرح قضاوت عملکرد این است که دانش آموزان خود معیار یک عملکرد را به روشنی تدوین می کنند ، بفهمند و به کار ببرند. استفاده از روش هاي كاربردي در آموزش هاي فني و حرفه اي و تخصصي روش هاي آموزشي, بخشي از تكنولوژي آموزشي را تشكيل مي دهد و از آنها مي توان به عنوان ابزار تسهيل كننده براي يادگيري و تغيير در نگرش ها, بينش ها و ارزش هاي از پيش تعيين شده استفاده بهينه كرد. روش هاي آموزشي در تعامل عوامل موثر در امر آموزش, زماني مي تواند موثر باشد كه اجزاي آن يعني ياد دهندگان, يادگيران, موضوع يادگيري, زمان و مكان يادگيري و منابع مالي, فيزيكي و انساني براي يادگيري در ارتباط متقابل باشند. روش هاي آموزشي در جدول ها و نمودارها نشان داده شده اند؛ هر يك از آنها مي تواند در ايجاد توانايي ها و مهارتهاي شغلي مديران و كاركنان مفيد و سازنده باشد. نقش مربي, مدرس, و استاد در بهره گيري از اين روش ها در برنامه هاي آموزشي به منظور مشاركت, همفكري, برخورد انديشه و تفكر مديران و كاركنان موجب مي شود انگيزه فراگيري و مشاركت براي بحث در فراگيري به وجود آيد. استفاده از روش هاي آموزشي در برنامه هاي آموزشي حرفه اي و تخصصي از طريق مربيان, مدرسان, و استادان در راستاي تحقق هدف هاي آموزشي و ايجاد مهارتهاي ادراكي رفتاري و فني مي تواند رشد و پرورش ذهني, فكري, عاطفي و روحي مناسب را در فراگيران تغيير دهد و در آنها تحول ايجاد كند. یک روش تدریس جالب : پیشنهاد می شود: هم ردیف فعالیتهای "تحقیق کنید – بحث کنید – فکر کنید و یا بیشتر بدانید " فعالیتی تحت عنوان " تصویر را تفسیر کنید " همراه با تصاویر قابل تفسیر در راستای موضوع درس طراحی و در متن دروس حرفه وفن قرار دهید تا امکان ارتقاء سواد تصویری به مرور زمان برای فراگیران فراهم گردد ، برتری این فعالیت علاوه بر امکان یادگیری عمیق همراه با تجزیه و تحلیل مطالب ، موجبات تعمیم مطالب فرا گرفته به مطالب یاد نگرفته خواهد گردید و راهبردی مناسب برای رسیدن دانش آموز به مرحله ی خودآموزی را فراهم می آورد که از راهکارهای مهم در راه یادگیری است . تصاویر قابل تفسیر در راستای موضوع درس در کتب حرفه و فن اگرچه انگشت شمارند اما می توانند منشاء یاد گیری مضاعف در کلاس شوند به شرط آن که : اولا از طرف همکاران محترم مورد توجه قرار گیرند . ثانیا با استفاده از سواد تصویری به خوبی تفسیر شوند . ثالثا در فرایند تفسیر ، گروه فراگیران از طریق طرح پرسش های مستمر توسط دبیر محترم در ارتباط با آن تصاویر مورد پرسش واقع شده و این امکان در کلاس فراهم شود که سایر گروه های دانش آموزان نظرات دیگر گروه ها را بشنوند و آن شنیده ها را با نظرات گروه خود پردازش نموده و به نتیجه ی نهایی مقبول تری برسند ، آن نتیجه ی نهایی مقبول تحت عنوان " فکر بکر" مورد عنایت کلاس قرار گرفته و در بخش ویژه ای از دفاتر حرفه و فن یادداشت شود و گروه ارائه دهنده ی فکر بکر به نحوی مورد تشویق دبیر محترم قرار گیرند برای نمونه از کتاب حرفه و فن سال اول تصویر صفحه ی یک با موضوع "فرایند تولید یک محصولی پلاستیکی مثل کلاه ایمنی " با رویکرد تصویر خوانی قابل تفسیر ارائه شده که تجزیه ی و تحلیل آن می تواند با روش فوق ضمن درگیر کردن افکار فراگیران ، موجبات تعمیم آن به فرایند سایر کاخانه هایی که به نوعی محصولات ِ دیگر ِ پلاستیکی تولید می کنند بشوند (یادگیری مضاعف) اکنون فرایند تدریس این صفحه ( صفحه ی یک کتاب حرفه و فن اول ) با روش فعال به صورت اجمال : دبیر: بچه ها فکر کنید چه تفاوتهایی بین فن آوری و فناوری وجود دارد؟ (فکر کردن فعالیتی انفرادی است ، در غیر این صورت فکر قفل می شود ) دانش آموزان با نظم و به صورت انفرادی ایده های خود را ارائه می دهند – جمع بندی – تکمیل – پردازش و ارائه ی ایده ی مقبول تحت عنوان فکر بکر با راهنمایی دبیر و تلاش فکری فراگیران مشخص و در دفتر دانش آموزان مانند مثال زیر ثبت می شود . فکر بکر: منظور از فن آوری واردات ابزار و وسایلی است که کشور های دیگر ساخته و ما فقط مصرف کننده آن هستیم ، اما مفهوم فناوری آن است که ما خود بر اساس نیاز ابزار و وسایل خود را طراحی و طی فرایندی تولید کنیم (فناوری مانند جنگاوری نتیجه ی یک تلاش از جانب خود است) پیشنهادها و راهکارهایی در رابطه با آموزش حرفه و فن به منظور یادگیری بیشتر: 1- تبديل كلاس درس به كارگاه با تغيير آرايش ميزها 2- استفاده از حياط مدرسه به عنوان كارگاه براي كار عملي هاي پر سر وصدا 3- آوردن ابزار توسط دانش آموزان و همكاران به صورت امانت 4- گروه بندي دانش آموزان و تشويق آنان به خريد ابزاركارگاهي به صورت شخصي 5- استفاده از كارگاه مدارس هم جوار در صورت امكان 6- ترتيب دادن بازديد دانش آموزان از كارگا ههاي واقعي (كمك از والدين) 7- فيلم برداري و عكسبرداري واستفاده از انواع رسانه ها براي نمايش يك كار عملي و سپس پخش براي دانش آموزان 8- تهيه فيلم هاي آموزشي (شامل تدريس ساير دبيران و كارهاي فني و....) 9- انجام برخي از كارهاي عملي در منزل به صورت فردي يا گروهي و نوشتن گزارش توسط دانش آموران 10- دعوت صاحبان مشاغل به كلاس و شرح براي دانش آموزان ، البته اگر از والدين بچه ها باشند بهتر است نتیجه : به هر حال درس حرفه و فن ، درسی است که بر اساس اهمیت بخشیدن به کار ، تلاش ، تولید ، ابتکار ، ابداع، اختراع و به طور کلی ورزیده شدن دست ها ، که مادر ابزارها و مایه اصلی کارو تولید است ، در برنامه ها قرار گرفته است و به نظر ما می تواند از معدود درس هایی باشد که اگرو اگر جدّی با آن برخورد شود، دریچه خلاقیت و یادگیری را بسیار بیش از درس های دیگری که عموماً نظری و ذهنی هستند ، به روی بچه ها بگشاید . منابع: رشد آموزش راهنمایی تحصیلی ، دوره دهم ، شماره 3، بهار 1384 رشد تکنولوژی آموزشی 1،دوره بسیت و سوم، مهر1386 رشد تکنولوژی آموزشی،دوره بیست و دوم، دی ماه1385 سنجش حرفه وفن ،مجید کوثری، بهمن کوثری (ویراستار)، اندیشه کامیاب ،1386 انواع روش های آبیاری انواع روش های آبیاری   آبياري کرتي(غرقابي):يکي از روش هاي معمول براي آبياري گياهان آبياري به روش کرتي است.در اين روش مزرعه به قطعات مختلف تقسيم و به طور جداگانه تسطيح مي شود.سپس دور تا دور هر قطعه با خاک ديواره ي کوتاهي(مرز)ايجاد مي گردد. پس از اينکه کرت آماده شد عمليات کاشت محصول و آبياري در آن انجام خواهد شد. براي آبياري هر قطعه آب را تا ارتفاع معيني وارد کرت مي کنند. آب موجود در کرت تا نفوذ کامل باقي مي ماند. گاهي پس از نفوذ مقدار مشخصي آب بقيه ي آن را از کرت خارج مي کنند. بسياري از محصولات زراعي مانند:برنج پنبه يونجه و اکثر سبزيجات را مي توان با اين روش آبياري نمود.آبياري تحت فشارآبياري باراني:روشي است که در آن آب با سرعتي مساوي و يا کمتر از نفوذپذيري خاک شبيه باران بر سطح زمين پخش مي شود. مجموعه ي وسايل و لوله هايي که آب را از منبع آبي تا دهانه ي آبپاش منتقل مي کنند (شبکه آبياري) ناميده مي شود.                   در آبياري باراني بر خلاف روش هاي ثقلي آب در سيستم لوله هاي بسته و تحت فشار جريان دارد. آبرساني به زمينهايي که در روشهاي ثقلي ممکن نباشد (يعني زمينهايي با شيب زياد) و زمينهايي که بالاجباردر اثر نرسيدن آب و تسطيح نبودن زمين کشت نمي شود با اين روش مي تواند مورد بهره برداري قرار گيرد. بالا بودن بهره وري آبياري و کنترل دقيق آب مي تواند اين روش را در رديف مناسب ترين روشها براي آبياري بسياري از اراضي کشور قرار دهد. در اين روش مي توان کودهاي شيميايي قابل حل در آب و سموم را در دسترس گياهان قرار داد.انواع سيستم هاي آبياري باراني1- آبياري باراني نيمه متحرک(نيمه ثابت)2- آبياري باراني با سيتم ثابت3- آبياري باراني با سيستم آبفشان خطي تصوير4- آبياري باراني باسيستم قرقره اي(تک گان) تصوير5- آبياري باراني باسيستم دوار مرکزي(Center pivot) تصوير6- آبياري باراني باسيستم خطي(linear)                                        معايب ومحاسن استفاده از آبياري باراني                                                                                     معايب -1 هزينه اوليه سيستم بالا است.2- در مواردي که کشاورزان داراي حقابه هستندوبه طور نوبتي از آب استفاده مي کنند استفاده از سيستم بدون داشتن مخزن ذخيره آب با دشواري مواجه مي شود.3- در آبياري باراني کيفيت آب محدوديت محدوديت بيشتري را در مقايسه با روش ثقلي ايجاد مي نمايد.4- در مناطق بادخيز ميزان تلفات آب زياد و يکنواختي آبياري کم است.5- در هواي گرم وخشک شدت تبخير در موقع آبياري باعث تلفات آب مي شود.6- در موقع رسيدن دانه از مرغوبيت محصول کاسته مي شود.7- در موقع آبياري عمل لقاح مشکل مي شود. محاسن 1- در مصرف آب صرفه جويي مي شود.2- امکان آبياري در اراضي شيبدار بدون نياز داشتن به تسطيح فراهم مي گردد.3- آبياري با منابع آبي کم که در آبياري سطحي نمي تواند مورد استفاده قرار گيرد ميسر مي شود.4- امکان آبياري در بيشتر خاکها و بافتهاي مختلف(خاکهاي سبک تا سنگين) فراهم مي شود.5- از جريان سطحي آب و فرسايش خاک جلوگيري مي شود.6- محافظت از گياه در مقابل يخبندان ناشي از سرماي زودرس ممکن است.7- امکان سمپاشي و کوددهي فراهم است.                                                                                                                                                                     آبياري قطره اي:   روشي است که طي آن آب با فشار کم و از روزنه يا وسيله اي به نام (قطره چکان) از شبکه خارج گرديده به صورت قطراتي در پاي بوته ريخته مي شود. شبکه آبياري قطره اي که آب را در سراسر مزرعه توزيع مي نمايد مانند شبکه آبياري باراني است و تفاوت اين دو روش در نحوه ي توزيع آب در سطح خاک است. در هر دو روش آب با فشار در لوله اي بسته منتقل مي گردد که در آبياري باراني به وسيله ي آبپاش و با فشار زياد و در آبياري قطره اي به کمک قطره چکان و با فشار کم به گياه داده مي شود. از مشخصات بارز آبياري قطره اي تحويل آب با دبي کم و در منطقه ي ريشه است.                   انواع روش های آبیاری   جوجه کشی عوامل مهم در جوجه کشی ( در مرغ ): سن: در مرغ های خیلی پیر و خیلی جوان، تعداد کمتری از تخم مرغ ها ، نطفه دار هستند. تولید تخم مرغ نطفه دار در مرغ های جوان بهتر است. برای مرغوب ماندن تخم مرغ تولید شده باید مرغ ها را مجبور کرد برای مدتی ، تخمگذاری نکنند. به این حالت ، " تولک " رفتن مرغ می گویند. تولک رفتن ، باعث میشود که مرغها استراحت کنند . وقتی دوباره شروع به تخمگذاری کنند، تخم آنها مرغوب تر می شود. سن شروع تخمگذاری در مرغ ها به طور معمول ، بین پنج تا شش ماهگی است. تولید : میزان نطفه دار بودن تخم مرغ ها در یک مرغ به اندازه تخم مرغ و تعداد تخم مرغ های تولید شده بستگی دارد. یعنی اگر تخم مرغ های تولید شده کوچک باشند ، درصد نطفه داری پایین می آید. و اگر بزرگ، یعنی استاندارد باشند، نطفه داری در آنها بیشتر است. تولید : میزان نطفه دار بودن تخم مرغ ها در یک مرغ به اندازه تخم مرغ و تعداد تخم مرغ های تولید شده بستگی دارد. یعنی اگر تخم مرغ های تولید شده کوچک باشند ، درصد نطفه داری پایین می آید. و اگر بزرگ، یعنی استاندارد باشند، نطفه داری در آنها بیشتر است. انتخاب تخم مرغ مناسب:   برای تولید بیشتر و به دست آوردن جوجهء مرغوب تر باید تخم مرغ های جوجه کشی ، ویژگیهای مناسبی داشته باشد. ·         نطفه دار باشند. ·         ویژگی و شکل ظاهری مناسب داشته باشند. ·         دارای خاصیت جوجه در آوردن باشند.                                                                                نطفه        پرده زیر پوست                                                                              سفیده تخم مرغ            پوستهء آهکی       زرده تخم مرغ        -          اجزای اصلی تخم مرغ        ویژگیهای ظاهری تخم مرغ جوجه کشی ·         وزن تخم مرغ  در انتخاب تخم مرغ جوجه کشی باید خیلی دقت کنیم زیرا ممکن است تعداد زیادی از تخم مرغ ها ، جوجه تولید نکنند . یکسان بودن اندازه تخم مرغها خیلی مهم است. هنگام انتخاب باید ابتدا تمام تخم مرغ ها را وزن کنیم ، سپس انتخاب کنیم . مناسب ترین وزن تخم مرغ جوجه کشی ، ۵۱ تا ۶۱ گرم است. تخم مرغ های ریز ، جوجه های ریز و تخم مرغ های درشت ، جوجه های درشت به وجود می آورد.   ·         پوسته تخم مرغ در انتخاب تخم مرغ جوجه کشی به پوسته تخم مرغ نیز باید دقت کنیم . تخم مرغ هایی که پوستهء نازک دارند ، زود می شکنند. همچنین عامل های بیماریزا به راحتی وارد آنها می شوند. به همین دلیل ، این تخم مرغ ها باید کنار گذاشته شوند. به طور کلی این تخم مرغ ها از نظر جوجه کشی ، مناسب نیستند: تخم مرغ های کثیف ، شکسته ، پوسته نازک ، پوسته زبر ، لکه دار ، دراز(کشیده) ، سورخ شده ، چروکیده ، تراکم کلسیم ، گرد( کروی) ، بزرگتر از اندازه ،  بدشکل و تخم مرغ های خیلی درشت و خیلی ریز . در پوستهء تخم مرغ ، بین ۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰سوراخ ریز وجود دارد. بیشتر این سوراخ ها با لایه ای که به طور طبیعی روی پوسته وجود دارد ، پوشیده شده اند. این لایه ها ، در اثر شستشو از بین می روند و سوراخ های پوسته باز می شوند. در این حالت ، میکروب ها به راحتی وارد تخم مرغ می شوند. قسمت پهن تخم مرغ که اتاقک هوایی در آن قرار دارد باید پاکیزه باشد. زیرا محل ورود اکسیژن و هوا به داخل تخم مرغ است . اگر این قسمت ، کثیف و پوشیده از آلودگی باشد سوراخ های آن بسته شده باشند جوجه دهی چنین تخم مرغ هایی کم می شود. تعداد زیادی از جنین ها در این تخم مرغ ها از بین می روند.   نگهداری تخم مرغ جوجه کشی برای نگهداری تخم مرغ های نطفه دار نباید از یخچال استفاده کرد. تخم مرغ ، دارای مادهء غذایی و رطوبت لازم است. اگر در وضع نا مناسب نگهداری شود، مادهء غذایی آن فاسد می شود و جنین از بین می رود. بهترین دما برای نگهداری تخم مرغ های جوجه کشی هم نباید از ۳ تا ۷ روز ، بیشتر شود.   جوجه کشی طبیعی در مرغ می دانید که جوجه کشی طبیعی ، با استفاده از مرغ کُرچ انجام می شود . یعنی مرغ در زمان های به خصوصی مایل است روی تخم  ها بخوابد . از این حالت برای جوجه کشی طبیعی استفاده می کنند. مرغ کُرچ ، حرارت ، رطوبت ، تهویه و چرخش لازم را برای رشد جنین ، فراهم می آورد.   برای جوجه کشی طبیعی باید به نکات زیر توجه کنیم: ۱-     انتخاب تخم مرغ مناسب        چگونگی انتخاب تخم مرغ مناسب  برای جوجه کشی را پیش از این توضیح دادیم.                                                                                      ۲-     تشخیص مرغ کُرچ مرغ کُرچ ، مایل نیست از لانه بیرون برود و خواهان خوابیدن بر روی تخم ها است. این حالت را با باد کردن و پوش دادن پرهای خود نشان می دهد. حرارت بدن مرغ کُرچ بالا می رود یعنی حدود ۴۱ درجۀ سانتی گراد می شود . صدایش تغییر می کند و خوراکش نیز کم می شود . برای اینکه مرغ کُرچ  روی تخم ها بخوابد نباید از مرغ های ترسو و عصبانی استفاده کرد. مرغ کُرچی که دارای پرهای زیاد ، ظریف و پاهای کوتاه باشد برای جوجه کشی مناسب است. ۳-     لانۀ مناسب برای خوابیدن مرغ کُرچ محل خوابیدن مرغ کُرچ باید دمای مناسب داشته باشد. حرارت لازم ، ۲۵درجۀ سانتی گراد است. هوای کافی ، رطوبت مناسب حدود ۶۰%  و دور بودن از سروصدا ، بسیار مهم است. برای خوابیدن مرغ می توان از یک جعبۀ چوبی استفاده کرد . لبۀ جلویی آن باید ۷ تا ۸ سانتی متر بلندتر باشد تا کاه و کلش از آن بیرون نریزد . تخم مرغ ها نیز باید به صورت منظّم و مناسب ، زیر مرغ چیده شود . به این ترتیب ، بالهای مرغ به طور کامل روی آنها را می پوشاند . محل خوابیدن مرغ ها باید دور از آفتاب ، باد و باران باشد. ۴-     بهداشت لانه در دوران جوجه کشی باید وضع بهداشت برای مرغ کُرچ ، مناسب باشد . محل خوابیدن مرغ کُرچ باید ضدعفونی شود. همچنین اطمینان پیدا کنیم که انگل یا میکروبی در آنجا وجود ندارد به علاوه ، خود مرغ را نیز باید معاینه کنیم . مرغ باید از نظر وجود انگل های خارجی بررسی شود.   ۵-     تهیّۀ غذای مناسب در مدت جوجه کشی طبیعی باید آب و غذای مرغ کُرچ تهیّه شود. مرغ کُرچ باید روزانه ۳ تا ۴ بار برای خوردن غذا و دفع فضولات از روی تخم مرغ ها بلند شود . یعنی در حدود ۱۰ تا ۲۰ دقیقه تخم مرغ ها را ترک می کند. غذای مرغ کُرچ باید کم حجم ، ولی مقوّی باشد مخلوطی از دانه ها مانند جو ، گندم و ذرّت مناسب مناسب است. اگر مرغ کُرچ ، دچار یبوست شد می توان از سبزی ها استفاده کرد. اگر هم دچار اسهال بود دانه ها مفید هستند. برای تحریک مرغ ، بهتر است جیرۀ غذایی را به طور مرتّب تغییر بدهیم.   انواع کلاف بندی درساختمان       ماکت سازی شاید اولین سئوالی که برای ساخت یک ماکت به ذهن ما می رسد این است که از چه موادی می توانیم در ساخت ماکت خود استفاده کنیم. شاید اولین سئوالی که برای ساخت یک ماکت به ذهن ما می رسد این است که از چه موادی می توانیم در ساخت ماکت خود استفاده کنیم.     در اینجا باید متذکر شوم که انتخاب  مواد بکار رفته در ماکت حتما بایستی بر اساس جنس ساختمان و متناسب با فرم  ماکت انتخاب شود . البته توانایی شما در ساخت  و هزینه تمام شده ان نیز همیشه ما را در محدودیت قرار می دهد. ۱ - فوم / فوم برد ۲ - چوب بالسا  (بالزا) ۳ - فوم و مقوا / مقوا ماکت سازی ۴- مواد شکل پذیر ( گچ / کاغذو چسب چوب  / خمیر ماکت سازی/ فوم های تزریقی/ طلق های شکل پذیر ) ۵ - پارچه و نخ برای سازه های پوسته ای ۶- اجزا اماده ماکت سازی مثل در/ پنجره / انسان /درخت /سنگ/ چمن /مبلمان / ..... در اینجا سعی می کنم روش کار با فوم را اموزش بدهم ابتدا وسایل مورد نیاز ۱ - فوم با توجه به مقیاس و ضخامت دیوار انتخاب می شود . فوم دارای ضخامت های  مختلفی است و در انواع رنگ ها در بازار موجود است . البته خارجی ان بهتر است . (مثلا اگر مقیاس شما یک به صد است ضخامت دیوار خارجی معمولا سه میل  یاهمان ۳ میلی متر است و ضخامت دیوار داخلی و جدا کننده ۲۰ یا ۱۰ میل پس شما به دو فوم به ضخامت های دو و سه میل نیاز دارید ) ۲ - برای چسباندن فوم فقط از چسب مخصوص فوم و چسب چوب استفاده کنید ( چسب مایع تینر داشته فوم را می خورد) ۳ - تیغ تیز: بهتر است تیغ جراحی تهیه کنید ۴ - خط کش اهنی متوسط و بزرگ ۵ - سرنگ خالی برای تزریق چسب در درز ها ۶ - تهیه پلان در مقیاس مناسب ۷ ۰ تهیه نما های حقیقی ۸- تهیه در و پنجره ( یا خود بسازید ( از طلق و مقوا ) و یا بخرید . ۹ -درخت (با فوم بسازید یا از گل سنگ و یا در ختان کوچک با توجه به مقیاس تهیه کنید)یا بخرید . ۱۰ - استفاده از کپی سنگ/ . چمن / استفاده کنید توانید از چمن : می توانید از کاغذ سنباده که خود رنگ کرده اید استفاده کنید/ یا از اسکاچ استفاده کنید / البته به صورت اماده هم فروخته می شود که شبیه موکت است . برای ساخت اسفالت :از کاغذ سنباده که به رنگ خاکستری در امده استفاده کنید یا  از کاغذ رنگی خاکستری استفاده کنید برای ساخت : درخت از فوم گل سازی که حتما رنگ ان تیره است استفاده کنید فوم اگر روشن باشد پف نمی کند .برای این کار یک پنبه را به سر یک چوب کوچیک با  توجه به مقیاس کار بجسبانید یا روی یک تکه کوچک از شاخه درخت بمالید و با سشوار ان را حرارت دهید صبر کنید تا پف کند از مواد رنگی هم با توجه به نور استفاده کنید ( زرد در بالاو رنگ سبز تیره در پایین پنبه  استفاده کنید ) درخت : با کمک گل سنگ  / کافی گل سنگ خشک تهیه کنید بسیار شبیه درخت است درخت اسفنجی : اسفنج های از فوم فشرده تهیه کنید اگر رنگش سبز بود چه بهتر ولی معمولا باید متراکم باسد اگر متراکم نباشد فرم دادن ان سخت است ان را به شکل مخروط برای سرو یا کاج با توجه به مقیاس تهیه کنید . درخت با کمک کاغذ: چند کاغذ را به صورت دیره کوچک ببرید و ان را به یک شاخه بچسبانید و یا دایره ها را از کوچیک به بزرگ روی هم بچینید شبیه درخت کاج می شود.   ابتدا بایستی از نماهای خود الگو تهیه کنید.( بسیار دیده ام دانش اموزان با اشتباه   در انتقال  نما ها (بصورت اکسنومتریک )و بدون توجه به اینکه هر نما بایستی درست در مقابل نما شمالی یا جنوبی و یا شرقی و غربی باشند چگونه به دردسر افتاده اند ! البته به یاد  داشته باشید اول نقشه کشی درست سپس ماکت صحیح ) ۲ - سپس دقت کنید کدام نما ها اندازه حقیقی دارند این نکته بسیار مهمی است اگر فرم پلان (برش از بالا )به شکل منحنی باشد یا اینکه بصورت مورب نسبت به خط  افق است بایستی  اندازه حقیقی ان را پیدا کنید الف ) اگر پلان شما دارای شکستگی مورب است و دیوار عمود بر سطح زمین طراحی شده کافی است  از قضیه فیثاغورث یا محاسبات ریاضی طول مورد نظر راپیدا کرد . ولی این کار کمی برای مبتدیان سخت است من خودم با کمک طلق و یا نخ و یا یک صفحه کاغذ انعطاف پذیر این کار را انجام ما دهم. ب ) اگر دیوار شما به شکل منحنی با دیوار عمود بر سطح زمین طراحی شده بایستی یا با محاسبات ریاضی این طول حقیقی را بدست اورید و یا اینکه به کمک یک کاغذ یا نخ این کار را انجام دهید . دقت کنید برای احجام دوار از فوم های گل سازی استفاده کنید یا از یونولیت به کمک دستگاه فوم برد الگو تهیه کنید و فوم گل سازی را روی ان بچسبانید ۳ - انتقال الگو بر روی فوم ابتدا دقت کنید الگو با توجه به نما درست روی فوم قرار دارد یعنی معکوس نباشد. سپس با کمک یک مداد  یا اتود به ارامی روی فوم با کمک خط کش اهنی خط بکشید البته بهترین روش این است که فوم را  روی میز نقشه کشی چشبانده و با کمک وسایل ترسیم خطوط را انتقال دهید زیرا یک خط کج باعث می شود نما شما دیر عموی نبوده و در زمان اتصال دچار مشگل شده که بسیار باعث دردسر می شود. به یاد داشته باشید اگر خط عمود نباشد کار بسیار دشوار می شود و بجای شکل مکعب منشور به دست می اورید راهنمایی ( همیشه هر شکستگی در نما را شماره گذاری کنید و شماره ها را روی الگو بنویسید تا در زمان چسباندن کاغذ الگو بر روی فوم و انتقال بر روی پلان دچار سر درگمی نشوید.) ۴ - حالا اگر درست الگو ها را منتقل کرده اید  زمان برش است . شاید شنیده اید که دبیران برای اموزش  این قسمت از دانش اموزان می خواهند یک فوم را ببرند تا بریدن درست فوم را یاد بگیرند . بله بریدن درست فوم کار بسیار سختی است اگر فوم ضخامت کمی دارد سعی نکنید سریع و بدون حوصله ان را ببرید بلکه ارام کاتر را روی فوم قرار دهید بهتر از از تیغ جراحی استفاده کنید که داری دسته است و در برش ابتدا ارام روی فوم خط انداخته و  تا انتها بروید  سپس ارام ارام فشار را زیاد کرده در چند مرحله تیغ را روی فوم بکشید تا به انتها برسد نحوه گرفتن تیغ بسیار مهم است ان را عمود یا نزدیک به ۸۰ درجه نگهدارید در کنار ان حتما از خط کش اهنی استفاد کنید . خط کش را به اندازه پهنای تیغ عقب بکشید تا تیغ درست روی خط الگو برش را ایجاد کند . چقدر دیده ام دانش اموزان خط کش را درست روی خط می گذارند و همیشه کارشان اضافه دارد.اگر فوم پهن بود باید ارام یک بار خط بکشید و چند بار این کا را تکرار کنید اگر حوصله ندارید اصلا ماکت نسازید چون ماکت فقط دقت می خواهد . حالا بایستی لبه کار را فارسی بر کنید. فارسی بر کردن توسط دست یا به کمک دستگاه فارسی بر انجام می شود. فارسی بر کردن یعنی چه؟ حتما می دانید که فوم دارای انواع ضخامت است خوب اگر می خواهید کار را سر هم کنید بایستی به اندازه ضخامت فوم از یک طرف طول خط ان را کم کنید ولی ما با ایجاد زاویه ۴۵ در هر سمت می توانیم لبه  های تمیز و یک دست و عمود ایجاد کنیم از مبتدیان می خواهم از دستگاه فوم بر که قیمتی هم ندارد استفاده کنند . البته چند بار این کار را تمرین کنید بعد در کار اصلی خود بکار ببرید. ۵ - حالااز مقوا مناسب استفاده کرده با کمک الگو ان را مثل فوم ببرید  سعی کنید مقوا دور کار بچرخد و برای خط انداختن از پشت کاتر استفاده کنید .دقت کنید نوارهای باریکی به ضخامت فوم ز مقوا تهیه کنید تا در محل در و پنجره قرار دهید تا فوم قابل دید نباشد ۶ - ابتدا نوارهای باریک تهیه شده را در محل در و پنجره بچسبانید تا عمق فوم معلوم نشود حالا فوم را به کاغذ با توجه به جهت و اعداد نوشته شده بچسبانید ۷ - حالا فوم را روی پلان از سمت اعدا نوشته شده قرار دهید و دور بچرخانید وقتی مطوئن شدید کار صحیح است پشت دیوار ها پشت بند درست کنید. این کار لازم است تا ماکت ایستایی لازم داشته باشد برای این کار به اندازه ضخامت فوم از محل خط دیوار به عقب امده خطی بکشید حالا از فوم های اضافی استفاده کرده و ان را پشت این خط بچسبانید اگر از فوم قطور استفاده کنید خیلی بهتر است حالا فوم و کاغذ چسبید ه شده روی ان را  با توجه به اعدا د دور بچرخانید همیشه کار را کنترل کنید حالا  که مطمئن شدید با چسب مخصوص فوم  پنجره ها را روی فوم بچسبانید حالا اگر سقف شما صاف است اول پلان سقف را تهیه کنید از ان الگو بر دارید ولی دقت کنید به اندازه ضخامت دیوار ها از ان کم کنید  و روی فوم بچسبانید  و ببرید   . دقت کنید اگر ساختمان جان پناه دارد . جان پناه را روی نما ایجاد کرده باشید حالا به اندازه جان پناه پشت کارا را مقوا بکشید و لبه های ان را به تو ببرید . حالا دیوار ها را به سقف بچسبانید  (باز اعدا به کمک شما می اید ) حالا کار را به پشتن بند ها بچسبانید سعی کنید چسب را به کمک سرنگ در لای  درز ها وارد کنید چند وسیله سنگین به کنار کار تکاه بدهید تا دیوار ها روی پشت بند محکم بچسبد . حالا محوطه را که از  قبل اماده کرده اید  روی پلان مونتاژ کنید     
+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 9:43  توسط فرج اللهی | 
 
http://www.blogfa.com/desktop/Pages.aspx
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
دانلود كتاب
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
اردیبهشت ۱۳۹۱
پیوندها
وبلاگ رامندي
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

http://up.vatandownload.com/images/79md6qhwuovux7leeu9o.jpg